Svet-Stranek.cz
Děti - živé květiny země
Naše třída 2.C.

Významy jmen:Děti - živé květiny země

Významy jmen


Adélka - Jméno ADÉLA znamená bytost ušlechtilá, vznešených způsobů a je to jméno původem germánské

Adinka - původ jména hebrejský; význam jména: smyslná, citlivá, jemná; obdařená výjimečnou inteligencí; Toto jméno vychází buď z hebrejštiny, kde znamená "jemná, citlivá dívka" nebo s významem "ušlechtilá vlčice" ze starogermánštiny. Další výklad se odvolává k izraelskému rodu Adínů.

Alenka - Jméno ALENA znamená světlo, pochodeň a je to jméno původem řecké.

Anička Irena - Jméno ANNA znamená milostná, milostiplná, líbezná, milá a je to jméno původem hebrejské.
Jméno IRENA znamená mírumilovná a je to jméno původem řecké.

Arnoštek - Jméno ARNOŠT znamená čestnost, rozhodnost, vytrvalost, boj a je to jméno původem germánské.

Bohoušek - Jméno BOHUMIL znamená milý Bohu, bohumilý a je to jméno původem slovanské.

Elinka - Jméno ELIŠKA znamená můj Bůh je přísaha a je to jméno původem hebrejské.


Karel - Mužské křestní jméno Karel má německý původ s kořeny sahajícími až do latiny. Jméno pochází ze staroněmeckého slova „karal“, „karlaz“, resp. „karl“ s významem „svobodný muž“, také „sedlák“ nebo „chlap“. Slovo je přitom převzaté z latinského jména Carolus.

Karolínka - Jméno KAROLÍNA znamená latinskou ženskou obdobu německého jména Karel a je to jméno původem latinské

Lukášek - Jméno LUKÁŠ znamená Lukánec, pocházející z Lukánie (oblast v jižní Itálii) a je to jméno původem latinské.

Maxík - původ jména latinský, význam: největší, významný, náležející k rodu Maximinů. Jemný a milý, dosahující vysokých cílů


Metoděj - je předurčen k úspěchu; má silnou intuici, podvědomí a dar předvídat budoucnost

Nellinka - odvozeno ze jmen Kornélie, Petronela, Helena, Eleonora
Má v sobě mnoho dobrých sil, přitahuje k sobě dobro a příjemné zážitky. Nositelka tohoto jména je v bezpečí a nehrozí jí nic nepříjemného.


Pavlík - Jméno PAVEL znamená malý; přeneseně skromný, nepatrný a je to jméno původem latinské.

Péťa - Jméno PETR znamená kámen, skála (z řec. petros - kámen) a je to jméno původem řecké.

Rolandek - Původ jména:    germánský
Význam jména:    Pochází ze starogermánského Hruoland. První složkou je hruod "sláva", druhá část land znamená "země". Šlo tedy o bojovníka, kterým se pyšnila jeho vlast.

Samík - Jméno SAMUEL znamená jméno Boží a je to jméno původem hebrejské.

Simonka - Jméno SIMONA znamená slyšící, naslouchající.

Šimonek - Jméno ŠIMON znamená slyšící, naslouchající.

Terezka - Jméno TEREZA znamená pocházející z ostrova Thery
(v Egejském moři) a je to jméno původem řecké.

Theuška - je skromná a jemná

Theodorek Luka - je otevřený a upřímný

Vašík - Jméno VÁCLAV znamená více slavný a je to jméno původem slovanské.

Vítek - Jméno VÍT znamená živoucí, veselý; rád.