Svet-Stranek.cz
Děti - živé květiny země
Naše třída 2.C.

Popis možností výuky v době uzavření škol:Děti - živé květiny země

Popis možností výuky v době uzavření škol

Matematika
 • manipulativní činnosti vedoucí ke zvládnutí násobilky
 • např. práce s drobnými předměty (balené bonbony, papírové penízky, žetonky, kinder hračky apod.)
 • děti si připraví papír A4, který si rozdělí na 10 částí 
 • formou slovních úloh: Rolík měl 16 Kč. Peníze si rozdělil na polovinu a dal si je do kasičky a sáčku. Kolik Kč měl v sáčku a kolik v kasičce?
 • dané slovní úlohy tvoříme do příkladu (později lze trénovat již i zápis)
 • další formy procvičování: jsme stále v násobcích 2 - tleskání, dupání, hra na hudební nástroj (bubínek, xylofon, aj. hudební nástroje, které můžete mít doma) každý tón apod. násobíme 2
 • lze udělat i opačně (dělení - musíte to dětem říci předem)
 • prsty: ukažte počet prstů - opět násobíme
 • používání tabulky násobků: orientace v tabulce, řádek a sloupec
 • vyhledávání výsledků (jak násobení, tak dělení)
 • zpaměti řadu násobků 2 - tam i zpět
 • ROZŠÍŘENÍ: čísla do 10 - i anglicky
 • zadávat příklady na násobení (lze i zkoušet dělení)
 • ROZŠÍŘENÍ: příklady lze zapisovat barevně a barvy opět říkat v angličtině
 • kartičky s násobky 2: ústně zadat příklady a dítě zvedne příslušnou kartičku
 • ROZŠÍŘENÍ: 1 pár - lze opět dát do násobilky
 • např. kolik máš uší - 1 pár čili 2, 1 pár nohou čili 2 - vytvoř příklad, kolik uší a nohou máš dohromady 2 páry x 2 kusy = 4
 • ROZŠÍŘENÍ: vyjmenuj další části těla
 • TV CHVILKA: píseň "Hlava , ramena, kolena, palce"
 • v součinnosti s rodiči: pohladíme se navzájem 3 x 2; uděláme dřep 6 x 2; protáhneme se jako kočička 4 x 2 apod.
 • frekvence počítání: několikrát za den - formou hry
 • např. Maminka myje nádobí a umyla 2 vidličky, 2 nože, 2 polévkové lžíce, 2 čajové lžičky a 2 vařečky: kolik příborů jsem umyla, Vašíku? Maminko, to je 5 x 2 a to se = 10, výborně, Vašíku! apod.
 • dělení: určitý počet drobných předmětů do několika hromádek po 2 (stále jsme v násobcích 2)
 • vše trénovat podobným způsobem jako násobení
 • slovní úlohy zkoušejte zpočátku společně
 • nechte děti vymýšlet slovní úlohy
 • dril: zapište sloupec příkladů na násobení, dělení, sčítání, odčítání do 100 bez přechodu i s přechodemČeský jazyk

 • slabiky dě, tě, ně: kde se píše háček!!!
 • postupujte podle úkolů v učebnici: pečlivě procvičujte
 • v běžném denním režimu: využijte každou příležitost
 • např. Karolínko, přines mi prosím můj svetr. 
 • Kolik má věta slov? Čím začíná? Vyhledej podstatná jména. Jak je poznáš? Co to vlastně jsou podstatná jména? Najdi sloveso. Co jsou to slovesa? Co nám říkají? Jaké ú/ů napíšeš ve slově můj a proč?
 • ROZŠÍŘENÍ: Karolínko, vyjmenuj mi, kde všechno je v naší rodině
 • ROZŠÍŘENÍ: názvy osob v angličtině
 • procvičujte krátké diktáty na již probrané gramatické jevy
 • čtení: čtěte každý den! zapisujte si do notýsku domácí četba
 • rozebírejte úryvek, stránku  či kapitolu, kterou děti přečetly
 • ROZŠÍŘENÍ: namaluj obrázek - popiš ho vlastními slovy (vyprávění)
 • využívejte portály k procvičování (viz nabídka v sekci Zábava a volný čas)
 • pracovní sešit: 1 stránku denně
 • psaní: 1 - 2 stránky denně (podle obsahu)
 • kontrolujte děti při psaní
 • - dbejte na správné návyky: sezení, úchop pera, psaní písmen, osvětlení, vyvětrání, dostatek místa na stole apod.Prvouka

 • opakování: Česká republika
 • státní symboly, města, Praha - památky 
 • rodina: členové rodiny, širší rodina,pomoc rodičům - domácí práce
 • domov: pokojové rostliny - péče o ně: lze vykonávat i doma
 • domácí mazlíčci: péče o ně
 • povolání: jaké kdo má povolání, jak a v čem se liší; odpočinek
 • jaro: popis přírody v tomto období
 • DOPLNĚNÍ: vyjmenuj roční období, měsíce


Výtvarná výchova a pracovní činnosti

 • kresba velikonočních vajíček, zajíčků apod.
 • výroba velikonočních dekorací
 • pletení pomlázky (kdo má možnost....a chce)
 • OBOHACENÍ: co jsou to Velikonoce, co znamenají


Tělesná výchova

 • v případě možnosti jít ven - procházky, lehký běh, protažení těla, jízda na kole, koloběžce 
 • OBOHACENÍ: co vše musíš mít na sobě jako povinnou výbavu při jízdě na kole
 • doma: posilovací cviky, protažení svalů


Hudební výchova

 • zpěv lidových písní vztahujících se k jaru ( o zvířatech, kytičkách, přírodě)
 • poslech písní