Svet-Stranek.cz
Děti - živé květiny země
Naše třída 2.C.

Domácí příprava:Děti - živé květiny země

Domácí příprava

Co je pro nás důležité

3.9. - M: opakujeme +, - bez přechodu a s přechodem do 20                            

      -Čj:opakujemez1.třídy, čteme, procvičujeme psaní

       - věta, slovo, slabika

28.9 -  Čj: druhy vět

        - M: slovní úlohy; příklady s přechodem desítky do 20

10.1 - Čj: tvrdé souhlásky; u, ú, ů

        - M: +, - do 100 bez přechodu desítky

        - Prv: měsíce, roční období, časové posloupnosti

17.1 - Čj: měkké souhlásky; u, ú, ů

       - M: sčítání s přechodem desítky, dvacítky, třicítky atd.

3.3 - Čj: vlastní jména osob, zvířat, měst a obcí; podstatná jména; slovesa;

      - předložky; spojky; souvětí; tvrdé a měkké souhlásky; u,ú, ů

      - M: slovní úlohy, příprava na násobení, násobky, +, - do 100